Երաժշտություն

Գլխավոր | Երաժշտություն

Երգիչներն ու երգահանները միշտ ներշնչվել են Տեր Հիսուսից:Բացահայտի՛ր, թե ո՞ր հայտնի արվեսագետներն են երգեր գրել Տեր Հիսուսի մասին և ծանոթացի՛ր այդ երգերի մեջ պարփակված բովանդակությանը: