Կարելի՞ է արդյոք գաղտնի և ծածուկ գնալ եկեղեցի

Գլխավոր | Հարցեր | Կարելի՞ է արդյոք գաղտնի և ծածուկ գնալ եկեղեցի