Ինչպե՞ս պետք է վարվի հավատացյալը, երբ ընտանիքում կա ֆիզիկական կամ հոգևոր բռնություն

Գլխավոր | Հարցեր | Ինչպե՞ս պետք է վարվի հավատացյալը, երբ ընտանիքում կա ֆիզիկական կամ հոգևոր բռնություն